ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล

ที่เข้าร่วมโครงการ ข.ไข่ใจดี
ศูนย์การเรียนมอวาคี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมขูด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมเม็ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาผึ้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองแขกเหนือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโม่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หลุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คงคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายางดิน
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: EGG@1D.EE
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230