background

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย

เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย หมู่ 4 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษา 3 คน เด็กอายุ 2-4 ปี จำนวน 53 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
วิธีการที่ศูนย์จะนำไข่ไปใช้เสริมโปรตีนให้เด็ก
นำไข่ไปประกอบอาหาร เช่น การต้ม เจียว ตุ๋น ฯลฯ เพื่อเสริมกับอาหารที่ผู้ประกอบการอาหารทำให้เด็กทานในแต่ละวัน และอาจจะนำมาทำกิจกรรมทำขนมจากไข่ เป็นต้น
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: EGG@1D.EE
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230