background

แหล่งโปรตีนที่ปลอดภัย
เด็กน้อยเติบใหญ่

egg cover

เด็กตัวน้อยในต่างจังหวัด 37.45% มีภาวะทุพโภชนาการ*

รวมถึงขาดโปรตีนที่เป็นสารอาหารสำคัญต่อการเจริญเติบโต เมื่อเด็กได้เสริมไข่ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี วันละ 1 ฟอง ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้สบทบกองทุนด้านการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาส และได้ช่วยสนับสนุนเกษตรกรในชุมชนที่เลี้ยงไก่ไข่แบบฟาร์มปล่อยที่ไม่ใช้ฮอร์โมน

* ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
(ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) ปี 2564

background

อิ่มท้องแต่ไม่อิ่มสารอาหาร

เด็กในพื้นที่ห่างไกลหรือในตะเข็บชายแดน เด็กจำนวนมากที่ไม่ได้ทานอาหารอย่างเพียงพอ หรือหากได้ทานจนอิ่มท้องแต่ไม่อิ่มสารอาหาร

โครงการไข่ในเด็ก โดยอาจารย์ อ. นพ. กรภัทร มยุระสาคร

เป้าหมาย

5,000,000 ฟอง

ระยะที่หนึ่งพื้นที่เชียงใหม่ 50,000 ฟอง, ระยะที่สองภาคเหนือ/อีสาน 500,000 ฟอง, ระยะที่สามทั่วประเทศ 5,000,000 ฟอง

ยอดการสนับสนุนขณะนี้

14,860 ฟอง

รายการล่าสุด : ธนบดี สุตะวงษ์ 200 ฟอง, คุณ รัชนีวรรณ สงค์สมบัติ 200 ฟอง, คุณ อมร สงค์สมบัติ 20 ฟอง, คุณ ธนะชัย นิมมานปรีชากุล 20 ฟอง, คุณ นวลพิน ดุรงคเสนีย์ 100 ฟอง, คุณ สุภาภรณ์ ปราชญ์อำไพ 100 ฟอง, Thunwisa Khettanim 100 ฟอง, คุณ ธนู เดชมุนี 50 ฟอง,

image
background

คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทย

ที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน "การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว" ทุกภาคส่วน จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของช่วงปฐมวัย

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เลือกใข่ให้เด็กน้อย

#ลงทุนให้ประเทศไทยเสริมไข่ให้เด็กวันละฟอง #ทำบุญด้วยไข่เกิดชาติไหนหน้าก็ใสเหมือนไข่ปอก
(ไข่ 1 ฟอง 6 บาท ประกอบไปด้วย ไข่จากเกษตรกร + แพคกิ้ง + การจัดส่ง + บริหารจัดการ )

จำนวนฟอง

บาท

ข้อมูลผู้สนับสนุน

person
mail
phone
เลือกช่องทางการชำระเงิน
ยืนยันทำรายการด้วยเครดิต/เดบิต
ยืนยันทำรายการโดยการโอน
ยืนยันทำรายการด้วยทรูมันนี่
background

ได้ช่วยสนับสนุนเกษตรกรในชุมชน

ที่เลี้ยงไก่ไข่แบบ Cage-Free, Free-Range และไม่ใช้ฮอร์โมน

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: EGG@1D.EE
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230